Aurrekontuak

Aurrekontu orokorrak dira Udalaren ekonomia dokumentu nagusia; izan ere, dokumentu horrek Udalaren baita bere Erakunde Autonomoen, Denak Bat, aurrekontuei dagokion aldirako.

Aurrekontu orokorretan ekitaldirako diru sarreren eta gastuen aurreikuspena jasotzen da, finantzaketa iturrien eta gastuek dituzten helburuen arabera xehakatuta.

Aurrekontuak, labur esanda, Udalak herritarren ordezkari gisa kudeatzen duen diruaren jatorria eta helburua zehazten ditu.

  • Udaletxea 2016:

Ingresos 2016

Gastos 2016

Ingresos detallado 2016

Gastos detallado 2016

  • Udaletxea 2017:

Ingresos 2017

Gastos 2017

Ingresos detallado 2017

Gastos detallado 2017

  • Udaletxea 2018:

Ingresos 2018

Gastos 2018

Ingresos detallado 2018

Gastos detallado 2018

  • Udaletxea 2019:

Ingresos 2019

Gastos 2019

Ingresos detallado 2019

Gastos detallado 2019

  • Denak Bat 2016:

Ingresos 2016

Gastos 2016

Ingresos detallado 2016

Gastos detallado 2016

  • Denak Bat 2017:

Ingresos 2018

Gastos 2018

Ingresos detallado 2018

Gastos detallado 2018

  • Denak Bat 2018:

Ingresos 2018

Gastos 2018

Ingresos detallado 2018

Gastos detallado 2018